.

Interpreter services

East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust offers an interpreting and translation service for patients which could be a face-to-face interpreter, a conference telephone call to confirm your appointments or as a translated text document.

We have access to many world wide languages, from Amharic to Zarma-Songhay, both British and American Sign Language and Makaton.

If you need an interpreter, please contact the person who has sent you the appointment letter, as they will need to fill in a booking form.

If you require a sign language interpreter in order to contact us, please click here.

Sign Language Interpreter contact us graphic

公共页面

口语译员服务

东肯特医院大学国家健康服务信托会(East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust)向病人提供一项口语翻译和文字翻译服务,这可以是一位面对面的口语译员,会议式电话来确认你的约诊,或者是翻译文字文件。

我们能够利用很多的世界性语言,从阿姆哈拉语到扎尔马-桑海语,英国和美国手语以及马卡顿手语。

如果你需要一位口语译员,请与向你寄出约诊信函的人士联络,因为他们将需要填写约诊表格。


Veřejná vývěska

Tlumočnické služby

Nadace pro univezitní zdravotnická zařízení (NHS) ve východním Kentu nabízí tlumočnické a překladatelské služby s možností účasti tlumočníka v místě, prostřednictvím konferenčního telefonního hovoru za účelem potvrzení účasti na vyšetřeních anebo v podobě písemného překladu.

Zajišťujeme svoje služby se širokou škálou světových jazyků, od amharštiny do dialekt Zarma-Songhay, společně s britskou nebo americkou verzí znakové řeči a systému Makaton.

Pokud potřebujete tlumočníka, obraťte se prosím na osobu, která Vám zaslala pozvánku k návštěvě zařízení, která vyplaní potřebný rezervační formulář.


Strona do użytku publicznego

Tłumaczenia

Fundusz Państwowej Służby Zdrowia East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust oferuje swoim pacjentom usługi z zakresu tłumaczeń ustnych „twarzą w twarz”, tłumaczeń telefonicznych z pomocą których można umówić się na wizytę oraz tłumaczeń pisemnych.

Mamy dostęp do wielu języków świata - od języka amharskiego, dżerma i songhaj, brytyjskiego i amerykańskiego języka migowego po język gestów i symboli Makaton.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy tłumacza, prosimy o skontaktowanie się z osobą, która przesłała do Państwa pismo w sprawie wizyty, aby mogła ona wypełnić formularz zamówienia.